Bovengrondse Infra - Wegen

MicroStation/PowerDraft - Systeem- en applicatiebeheer

Waarom

Het functionele beheer en het applicatiebeheer staat regelmatig onder druk. Dit wordt vaak veroorzaakt door tijdgebrek of het ontbreken van kennis. U wilt er echter zeker van zijn dat uw organisatieprocessen soepel lopen en dat de kwaliteit stabiel blijft. En dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het dagelijks support. Workspaces vormen hierbij de basis voor een efficiënt en gestandaardiseerd gebruik van MicroStation/PowerDraft en toegevoegde applicaties.

MicroStation/PowerDraft
MicroStation/PowerDraft wordt als zelfstandig CAD-programma gebruikt, maar dient ook als basis voor een groot aantal applicaties van Bentley. In deze training wordt naast de installatie van de software de configuratie op het netwerk behandeld. 
Met behulp van workspaces kunnen de juiste werkomgevingen voor afdelingen en individuele tekenaars worden ingericht, inclusief specifieke bronbestanden, gebruikersinterfaces, instellingen en gereedschappen.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor systeembeheerders en applicatiebeheerders die het beheer van MicroStation/PowerDraft (gaan) verzorgen.

Voorkennis 
Van de cursisten wordt minimaal basiskennis van MicroStation of PowerDraft verwacht.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen worden tijdens de driedaagse, klassikale training behandeld:

 • MicroStation/PowerDraft installeren;
 • SELECT Server en License Manager;
 • Basis MicroStation configuratie;
 • Workspaces aanmaken en beheren;
 • User interface aanpassen;
 • User preferences aansturen.

Na deze drie dagen wordt er eventueel een vervolgafspraak gemaakt voor een dag werkplekbegeleiding, bij u op locatie, om in uw eigen omgeving het geleerde tegen uw eigen situatie te houden.

Er wordt bijvoorbeeld bekeken waar verbeteringen kunnen worden aangebracht of hoe u een nieuwe omgeving opzet.

Prijs per persoon: 
€ 1 025.00 excl. btw
Aantal dagen: 
3 dag(en)
Tijd: 
9.30 - 16.30 uur
Certificaat: 
Bentley / The People Group
Categorie: 

Deze cursus is nog niet ingepland. Heeft u interesse? Wij nemen graag contact met u op

Optimize Draw NLCS en efficiënt gebruik MicroStation

Optimize is dé tool van The People Group om binnen Bentley Software eenvoudig en snel structuurmatig te kunnen werken. Het pakket bevat overzichtelijke menu’s die uiteindelijk door middel van handige tools ervoor zorgen dat zowel uw teken- als het controlewerk sneller en simpeler uit te voeren is. Elementen zijn snel onder juiste voorwaarden in de tekening te plaatsen. Daarnaast tekent u dwarsdoorsneden, details en printcollages eenvoudig met behulp van Optimize. Ook calculaties van lengtes en oppervlaktes kunt u met deze software maken. Uw tekenproces is uniform en bovendien snel en eenvoudig overdraagbaar.

Optimize wordt geleverd met alle gemakken die de Nederlandse Cad Standaard (NLCS) met zich meebrengt. Laagnamen, kleuren, symbolen en bijvoorbeeld arceringen die aan de NLCS voldoen zijn met een paar klikken te bereiken. U kunt uw Optimize omgeving uitbreiden zodat het ook uw eigen werkprocessen naast of in plaats van de NLCS draait. De nieuwste versie van Optimize is inmiddels uitgerust met de laatste versie van de NLCS, de 4.2 versie.

Aangezien Optimize als doel heeft efficienter te tekenen, combineren we deze NLCS-training met diverse handige functies van MicroStation, evenals diverse tips en trucs, waardoor de efficiëntie van het tekenen aanzienlijk kan toenemen.

Doelgroep
Iedereen die Optimize Draw NLCS wil gebruiken die hun efficiëntie en productiviteit willen verhogen in MicroStation, PowerCivil, Powerdraft , Bentley Navigator en/of Bentley Map.

Voorkennis
Enige kennis van MicroStation is vereist.

Onderwerpen Deel 1: NLCS
Inleiding Optimize Draw
Inleiding NLCS
NLCS i.c.m. Optimize Draw

Optimize Draw NLCS - Opbouw en gebruik:

 • Status Discipline, Hoofdgroep, (sub)objecten, element
 • Uitleg van NLCS objecten
 • Units en (annotatie)schalen
 • Werking en gebruik van Optimize Draw NLCS
 • Objecten tekenen
 • Symbolen gebruiken
 • Teksten en maatvoering gebruiken
 • Snel tekenen/controleren met Optimize Draw NLCS

 

Onderwerpen Deel 2: Efficient gebruik

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:

 • efficiënt tekenen;
 • construeren en wijzigen;
 • manipulatie tools;
 • modify tools, o.a. intellitrim, modify element, e.a;
 • accuDraw en andere tekenhulpen;
 • tekenen met de calculator;
 • shortcut commando’s;
 • tekenen van vlakken en inkleuren zodat de binnenvlakken open blijven;
 • de snap tools bedienen;
 • gebruik van Key-in;
 • overige productiviteitsverhogende tips. 
Prijs per persoon: 
€ 495.00 excl. btw
Aantal dagen: 
1 dag(en)
Tijd: 
9.30 - 16.30 uur
Certificaat: 
The People Group
Categorie: 

Deze cursus is nog niet ingepland. Heeft u interesse? Wij nemen graag contact met u op

LumenRT

LumenRT is een applicatie waarmee je snel impressies, video’s en realtime visualisaties kunt maken van 3D projecten in architectuur, landschap en infrastructurele ontwerpen. Dit alles is mogelijk zonder veel kennis op het gebied van 3D en visualisatie. De applicatie werkt erg intuïtief. Voorkennis is niet noodzakelijk, mits er een 3D model wordt voorzien.

Voorkennis:
Voorkennis is afhankelijk van de beschikbaarheid van een 3D model.

Indien er geen 3D model beschikbaar is zal deze eerst met MicroStation gemodelleerd moeten worden. Het is dan aan te raden een 3D modelleer training van 2 dagen met materialisatie te volgen. Indien er een volledig 3D beschikbaar is dan is algemene 2D MicroStation kennis voldoende.

Prijs per persoon: 
€ 495.00 excl. btw
Aantal dagen: 
1 dag(en)
Tijd: 
9.30 - 16.30 uur
Certificaat: 
Bentley en The People Group
Categorie: 

Deze cursus is nog niet ingepland. Heeft u interesse? Wij nemen graag contact met u op

MicroStation - Snel aan de slag!

Deze maatwerktraining is bedoeld voor mensen die snel aan de slag moeten met MicroStation. De onderwerpen worden aangepast aan de te verwachten werkzaamheden en de persoonlijke mogelijkheden. 

Vaak wordt deze maatwerktraining in 2 delen gegeven. In eerste instantie 2 dagen training, gevolgd door een terugkomdag als de cursist een aantal weken aan het werk is.

De training kan bij ons op locatie of op de werkplek van de cursist gegeven worden.

 

Voor meer informatie neem contact op met Bert Straver.

Prijs per persoon: 
€ 895.00 excl. btw
Aantal dagen: 
2 dag(en)
Tijd: 
9.30 - 16.30 uur
Certificaat: 
Bentley / The People Group
Categorie: 

Deze cursus is nog niet ingepland. Heeft u interesse? Wij nemen graag contact met u op

QGIS specifieke analyses

Deze cursus kan ingericht worden naar de wensen van de deelnemende cursisten. Afhankelijk van de voorkennis en het vakgebied van de cursist kunnen specifieke analyses toegelicht en uitgewerkt worden. Er wordt geleerd om een praktisch vraagstuk om te zetten naar Geografische Informatie Systemen. Daarbij wordt aandacht besteed aan datakwaliteit en het juist combineren en verwerken van geografische informatie. Hierbij kan gedacht worden aan het vinden van de optimale locatie voor een nieuwe bedrijfsvestiging, rekening houdend met bestaande vestigingen en bijvoorbeeld de demografische samenstelling van het service gebied. De lengte van deze cursus is afhankelijk van de voorkennis van de cursisten en de wensen van de te leren analyse(s). Door kleine groepen is er veel persoonlijke aandacht en ruimte om vragen te stellen. Deze cursus kan ook gecombineerd worden met de training ‘Introductie GIS’ van The People Group. 

Doelgroep
ZZP’ers, professionals/ ingenieurs die specifieke analyses herhalen.

Voorkennis 
Kennis van algemene GIS-concepten, QGIS of ArcMap.

Onderwerpen
Leren om een vraagstuk om te zetten in GIS analyse

 • Verzamelen van relevante data 
 • Data omzetten in informatie middels een kaart
 • Onderwerpen kunnen op aanvraag worden besproken 

Analyse voorbeelden

 • Wegontwerp: Least cost path analyse
 • Locatie analyse.
 • Catchment Area analyse (aantrekkingszone gebaseerd op reistijd)
 • Site-suitability Analyse middels Multi-criteria analyse
 • Geocoderen van grotere hoeveelheden adressen
 • Berekenen van de beste route voor transport van windmolens
 • Gebruik van Rasterdata om (bijvoorbeeld) bodemdaling te signaleren
Prijs per persoon: 
€ 845.00 excl. btw
Aantal dagen: 
2 dag(en)
Tijd: 
9.30 - 16.30 uur
Certificaat: 
The People Group
Categorie: 

Deze cursus is nog niet ingepland. Heeft u interesse? Wij nemen graag contact met u op

QGIS voor web

Door de huidige ontwikkelingen op het gebied van web-diensten is het steeds vaker relevant om informatie te delen middels digitale kaarten op het internet. Maar hoe ontsluit je deze informatie succesvol? Aan welke visualisatie eisen behoort een kaart te voldoen en hoe kun je zorgen dat de data altijd up-to-date is? Door middel van het gebruik van open source software ‘Quantum GIS’ (QGIS) worden de verschillende stappen van het maken van een webmap doorlopen.

Aan het eind van deze cursus worden bovenstaande vragen beantwoord en ben je aan het eind in staat om zelf een web-map te produceren en te publiceren.

Doelgroep
GIS professionals

Voorkennis
Kennis van de basisbegrippen van Geografische Informatie Systemen voorondersteld.

Onderwerpen

 • Open standaarden
 • Theorie WMS/WFS/Webdiensten
 • Creëren van online content 
 • Koppelen van databronnen
 • Het binnenhalen van open data (BAG/BGT etc.) middels standaarden 
 • Visualisatie conform cartografische standaarden.
 • Publiceren van de kaart middels gebruik van open standaarden.
Prijs per persoon: 
€ 495.00 excl. btw
Aantal dagen: 
1 dag(en)
Tijd: 
9.30 - 16.30 uur
Certificaat: 
The People Group
Categorie: 

Deze cursus is nog niet ingepland. Heeft u interesse? Wij nemen graag contact met u op

QGIS introductie/ Basis

Deze cursus is een brede en complete introductie tot de basisbegrippen van Geografische Informatie Systemen (GIS). Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de theorie van GI-Systemen, maar ook praktijkgerichte kleinschalige opdrachten uitgevoerd. Op deze manier maakt de cursist kennis met simpele GIS analyses, het converteren, importeren en exporteren van data, maar ook met het visualiseren van data conform cartografische standaarden.

De cursus wordt gegeven met behulp van het open source software programma Quantum GIS (QGIS).

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag werk willen vinden binnen het GIS-werkveld, maar geen hands-on ervaring hebben met de GIS software systemen. Het kan ook helpen als opfriscursus voor mensen die lange tijd geen gebruik meer hebben gemaakt van GIS, of voor ingenieurs die naast CAD systemen willen leren omgaan met GIS.

Voorkennis
Geen voorkennis benodigd.

Onderwerpen

 • Ruimtelijk denken
 • Basis theorie GIS concepten
 • Data management
 • Data selectie en het creëren van nieuwe lagen
 • Simpele analyses middels geoprocessing tools
 • Cartografische visualisaties
Prijs per persoon: 
€ 1 025.00 excl. btw
Aantal dagen: 
3 dag(en)
Tijd: 
9.30 - 16.30 uur
Certificaat: 
The People Group
Categorie: 

Deze cursus is nog niet ingepland. Heeft u interesse? Wij nemen graag contact met u op

GIS voor (innovatie) management

(English below) Deze cursus draagt bij aan een vergrote kennis over macro GIS-vraagstukken en kan in het Nederlands of Engels gegeven worden. De cursist verkrijgt een high-level kijk op Geo-data. De cursist krijgt inzicht op de mogelijkheden van GIS in verschillende organisatiecontexten (overheid, commercieel, non-profit). Er wordt ingegaan op de voordelen van GEO-data en ‘best-practices’. Hierbij worden relevante onderwerpen en huidige innovaties binnen het GIS vakgebied toegelicht. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen, waarbij gestimuleerd wordt om het geleerde toe te passen op de eigen organisatiecontext.
 
---
 
This course provide the student with a high-level overview of the use of GEO data in several organizational contexts. The course is aimed at professionals that have to deal with geo-data & GIS innovations in their daily work. It provides the students with knowledge about the basic concepts of GIS and elaborates on difficult questions that need to answered when wanting to innovate their organizational GI-systems.
 

Doelgroep
Management Professionals, zelfstandigen, business development consultants

Voorkennis 
Geen voorkennis benodigd/ no prior knowledge required.

Onderwerpen

·        Gebruik van GeoData
·        GIS in verschillende organisationele contexten 
·        Van status quo naar innovatie
·        Purchasing software vs. development
·        Licenties of open source?
·        Data standaarden
·        Projectmanagement do’s & dont’s
·        Ruimte tot stellen van vragen (questions)

Prijs per persoon: 
€ 495.00 excl. btw
Aantal dagen: 
1 dag(en)
Tijd: 
9.30 - 16.30 uur
Certificaat: 
The People Group
Categorie: 

Deze cursus is nog niet ingepland. Heeft u interesse? Wij nemen graag contact met u op

Workshop printen en plotten voor MicroStation en PowerDraft

Waarom
Verliest u ook zoveel tijd met het afdrukken van tekeningen? Bent u het beu om telkens opnieuw de tekeningen of tekeningenset te openen om handmatige afdrukken te maken? Moet u (of als beheerder: uw gebruikers) zelf printerdrivers en pentabellen laden? Zo ja, hoe weet u dat dit de juiste zijn? 

Met het vergroten van uw kennis over printen en plotten, kunt u onmiddellijke en meetbare verbeteringen doorvoeren in de dagelijkse workflows van uw organisatie. Door het definiëren van een paar belangrijke print- en plotvariabelen kunt u uw dagelijkse productiviteit verhogen en voor uzelf en/of uw gebruikers uniformiteit genereren.

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor zowel tekenaars als applicatiebeheerders die zich willen verdiepen in het printen en plotten binnen MicroStation of PowerDraft.  

Voorkennis
Algemene kennis MicroStation of PowerDraft.
 
Onderwerpen
De volgende onderwerpen worden behandeld:
 • configureren van Printerdrivers
 • Maken van pdf met behoud van levelstructuren
 • Pentabellen
 • Printstylen
 • Afdrukken van dwg / dgn
 • Printorganizer (voorheen batchprint)
 • Multiple page pdf aanmaken
 • 3D pdf maken
 • Printen vanuit Sheetmodels

Na deze opleiding bent u in staat om zelf printerdrivers te optimaliseren, pentabellen te koppelen en printstijlen aan te maken, pdf documenten te genereren en uw printer in overdrive te laten werken met de printorganizer.

Prijs per persoon: 
€ 395.00 excl. btw
Aantal dagen: 
1 dag(en)
Tijd: 
9.30 - 16.30 uur
Certificaat: 
The People Group
Categorie: 

Deze cursus is nog niet ingepland. Heeft u interesse? Wij nemen graag contact met u op

MicroStation/PowerDraft - Efficiënt gebruik

In deze training komen diverse handige functies van MicroStation aan bod, evenals diverse tips en trucs, waardoor de efficiëntie van het tekenen aanzienlijk kan toenemen. Vaak blijkt namelijk dat de gemiddelde MicroStation/PowerDraft-gebruiker in de praktijk nog niet optimaal gebruik maakt van de beschikbare mogelijkheden. Dit beperkt de productiviteit en creativiteit van het tekenen. 

Doelgroep
MicroStation/PowerDraft-gebruikers met minimaal basiskennis van MicroStation/PowerDraft die hun efficiëntie en productiviteit willen verhogen.
 
Voorkennis 
Basiskennis van het tekenen in 2D met MicroStation/PowerDraft.
 
Onderwerpen 
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:
 • efficiënt tekenen, construeren en wijzigen;
 • manipulatie tools;
 • modify tools, o.a. intellitrim, modify element, e.a.;
 • accuDraw en andere tekenhulpen, tekenen met de calculator;
 • shortcut commando’s;
 • groep aanmaken, tekenen van vlakken en inkleuren zodat de binnenvlakken open blijven.
 • snel berekenen van oppervlakten;
 • de snap tools bedienen, o.a. in combinatie met de tentatieve point en werken onder andere met de perpendicular snap points;
 • gebruik van Key-in, o.a. construeren van een arc;
 • maatvoeren in combinatie met key-in en Modify;
 • eigen lijnstijl maken;
 • customizing;
 • overige productiviteitsverhogende tips.
Prijs per persoon: 
€ 495.00 excl. btw
Aantal dagen: 
1 dag(en)
Tijd: 
9.30 - 16.30 uur
Certificaat: 
Bentley / The People Group
Categorie: 

Deze cursus is nog niet ingepland. Heeft u interesse? Wij nemen graag contact met u op

Pagina's

Abonneren op RSS - Bovengrondse Infra - Wegen